Monkey World assists governments around the world to stop the smuggling of primates from the wild.

At the Centre refugees of this illegal trade as well as those that have suffered abuse or neglect are rehabilitated into natural living groups.

Rescue & Rehabilitation
Monkey World | Ape Rescue Centre

You can now follow us on our
official page on
Twitter

For more information

You can now follow us on our
official page on
Facebook

For more information

Monkey World News

X?y dựng trung t?m cứu hộ c?c lo?i linh trưởng ph?a Nam

tuoitre online

TT - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có quyết định phê duyệt dự án xây dựng khu cứu hộ linh trưởng ở Vườn quốc gia Cát Tiên nhằm cứu hộ các loài linh trưởng quí hiếm đang bị nuôi nhốt bất hợp pháp tại các tỉnh phía Nam. Dự kiến khu cứu hộ sẽ được xây dựng với diện tích 23ha, kinh phí 7,6 tỉ đồng, do Tổ chức Monkey World-Ape (Anh) viện trợ không hoàn lại. Mục tiêu của dự án là cứu hộ và chăm sóc các loài linh trưởng quí hiếm đang bị săn bắt và buôn bán bất hợp pháp để sau đó đưa thả về môi trường tự nhiên. Khu cứu hộ linh trưởng cũng sẽ được xây dựng thành một điểm tham quan du lịch sinh thái. Ngoài ra, đây cũng là nơi giúp sinh viên và các nhà khoa học nghiên cứu tập tính sinh học của các loài linh trưởng. Được biết, hiện nay VN chỉ mới có một trung tâm cứu hộ thú linh trưởng đặt ở rừng Cúc Phương (Ninh Bình).

Back to news headlines