Monkey World assists governments around the world to stop the smuggling of primates from the wild.

At the Centre refugees of this illegal trade as well as those that have suffered abuse or neglect are rehabilitated into natural living groups.

Rescue & Rehabilitation
Monkey World | Ape Rescue Centre

You can now follow us on our
official page on
Twitter

For more information

You can now follow us on our
official page on
Facebook

For more information

Monkey World News

Lần đầu ti?n phẫu thuật đục thủy tinh thể cho &#

BACSI

Các y bác sĩ tại BV Mắt TPHCM và voọc Mika. Ngày 1-12, tin từ BV Mắt TPHCM cho biết, chỉ sau 24 giờ phẫu thuật đục thủy tinh thể và đặt kính nội nhãn bằng phương pháp Phaco cho một “bệnh nhân” đặc biệt là con voọc quý hiếm, kết quả đạt được ngoài mong đợi. Con voọc trên 4 tuổi rưỡi (sinh trưởng trong rừng rậm Nam Cát Tiên, đang có nguy cơ tuyệt chủng) có tên Mika bị đục thủy tinh thể cả 2 mắt, chỉ có thể đánh hơi để tìm thức ăn. Sau khi được các y bác sĩ BV Mắt phẫu thuật (lần đầu tiên mổ cho động vật quý hiếm), voọc Mika đã di chuyển bình thường, dễ dàng tìm thấy thức ăn. Sau vài tháng theo dõi sự phục hồi của mắt, voọc Mika sẽ được trả về với cuộc sống thiên nhiên trong rừng Nam Cát Tiên.

Back to news headlines